HISTORIA TLENIA - II WOJNA

Wojna do Tlenia przyszła niespodziewanie i bardzo szybko. Już 2 września niemieckie Luftwaffe bombardowało i ostrzeliwało Osie i uciekinierów z innych wiosek. 3 września 76 regiment piechoty Wehrmachtu wkroczył do Osia. W kościele utworzono tymczasowy obóz jeniecki dla wojskowych i cywili. Żołnierzom pomagali miejscowi Niemcy “Selbschutz”, aresztowano i rozstrzeliwano najważniejsze osoby ze wsi. Szybko pojawiły się represje i akty terroru. Wywieziono sporo osób do obozów koncentracyjnych. Szyldy na ulicach zmieniły się na niemieckie. Na budynku dworca wrócił napis Klinger. Zmieniono właścicieli przedsiębiorstw i ośrodków wypoczynkowych. Nastał nowy porządek. Terytorium traktowano jako dawny teren niemiecki co skutkowało wpisywaniem miejscowej ludności na volkslistę. Wcielano do wojska młodych a tych, którzy nie chcieli umieszczano w obozach lub zabijano. Na terenie Tlenia utworzono dwa obozy dla jeńców i robotników przymusowych. Rozłupywali oni kamienie wyłowione z rzeki Prusiny. Był to podobóz KL Stutthof oraz podobóz Stalg XX Thorn. W pensjonatach wypoczywali oficerowie niemieccy a także zestrzeleni piloci, którzy leczyli swoją traumę i starali się powrócić do służby. W okolicy trenowali bombardowanie miast, zrzucając na specjalnie wybudowaną makietę bomby z kamienia. W niedalekiej okolicy (Wierzchucino) znajdował się tajny poligon gdzie testowano rakiety V2, do dzisiaj odnajdziemy tam pozostałości po próbach np. leje po wybuchu . Zakorzeniony patriotyzm lokalnej społeczności owocował zgrupowaniami partyzanckimi w okolicznych lasach. W Tleniu działała tzw. “Grupa Chorosia”. W rejonie działał wywiad radziecki, który przy pomocy partyzantów starał się działać przeciw Niemcom. Współpraca z Rosjanami skończyła się dla wielu tragicznie. W miarę zbliżającego się frontu, spokój w okolicy zakłócały odgłosy wystrzałów i ewakuujących się Niemców i Volksdeutch-ów. Wyzwolenie było bardzo blisko. Armia radziecka nacierała od strony Wierzchów zdobywając je 16 lutego 1945 r. Tak wygląda tłumaczenie raportu sztabowego strony rosyjskiej:

16 lutego 1945 д.Здрое(Zdroje)Przeciwnik w ciągu dnia okazywał uparty opór naszym nadchodzącym jednostkom.Mocą do 150 żołnierzy wspieranych przez 4 działa samobieżne (самоходные орудия) dwukrotnie kontratakował nasze jednostki; przez cały dzień trwała walka za wieś Wierzchy.Pułk artylerii (Артполк) ostrzeliwał żywą siłę i punkty ognia przeciwnika. Zniszczono: 25 niemieckich niemieckich żołnierzy i oficerów, trzy ciężkie karabiny maszynowe (станковых пулемета), jedno działo samobieżne (самоходное орудие), odparto dwie kontrataki.

17 lutego 1945 д.Здрое(Zdroje)Przeciwnik okazywał uparty opór nadchodzącym jednostkom na rubieży (granicy) wsi Tleń.  W ciągu doby siłą batalionu przy wsparciu dwóch dział samobieżnych самоходных орудий) trzy razy kontratakował nasze jednostki. Wszystkie kontrataki były odparte naszymi jednostkami z wielkimi stratami dla przeciwnika. W ciągu dnia walki było zniszczono: 25 niemieckich żołnierzy i oficerów, jeden ciężki karabin maszynowy станковый пулемет), stłumiony ogień dwóch dział samobieżnych (самоходных орудий) i uszkodzony jeden czołg.Nasze straty: rozbito 2 działa (орудия) 76 mm, jeden samochód Студобекер, zabity kierowca Варлаков, кр-цы Гордеев А.К., Бужак Л.П.

Na Wdzie wysadzono wszystkie mosty aby utrudnić natarcie nieprzyjaciela. Most w Tleniu stracił jedno przęsło. Tego samego dnia wyzwolono bez większych zniszczeń Osie. Okupacja nazistowskich Niemiec dobiegła końca ale walka się nie skończyła.

HISTORIA

MAPA PASJI

  1. en

SPRAWDŹ NASZE SOCIAL MEDIA